Врати

Линията FIRST предлага избор между ръчноотварящи се,  двукрили врати с покрите от грунд и асансьори с автоматични врати от пластифицирана ламарина с покрите от грунд или от Inox Satine.

Ръчно отварящи се врати

Ръчно отварящите се шахтови врати са двукрили.

Поставят се при товарни платформи и автомобилни платформи.

Размерите са височина от 2000 мм до 2400 мм и широчина от 1000 мм до 2400 мм.

Покрите от грунд или боядисани с боя хамершлаг.

Автоматични врати

врати, Врати

Автоматичните шахтови врати се отварят заедно с кабинната врата посредством оператор. Според конструкцията могат да бъдат: централно отварящи се; BUS врати; централно телескопични с двоен или троен телескоп; съответно леви или десни. Размерите са – височина: 2000 мм или 2100 мм, широчина: 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400, 2600, 3000 мм. Покрите от грунд или пластифицирана ламарина, Inox Satine, стъклени врати за панорамните асансьори и др.

Scroll to Top