Дисплеи

Линията FIRST предлага модерни и функционални дисплеи, кореспондиращи отлично с визията на кабините, вратите, бутониерите и цялостния облик на сградата, и спомагащи за повишаване на сигурността, комфорта и енергийна ефективност. Използваните от нас кабинни и етажни дисплеи могат да показват местоположението на асансьора, посоката на движение при спряла кабина, както и посоката на движение чрез бягащи стрелки.

Кабинни дисплеи

  • Графичен
  • 7 сегментен

Етажни дисплеи

  • Матричен голям
  • Матричен малък
  • 7 сегмент със стрелки
дисплеи, Дисплеи

асансьорен дисплей 1

дисплеи, Дисплеи

асансьорен дисплей 2

дисплеи, Дисплеи

асансьорен дисплей 3

Scroll to Top