Електрически асансьори

Линията FIRST предлага едно изцяло ново поколение електрически асансьори, съобразени със съвременните технологии в строителството, които се отличават със следните предимства:

  • Цялото оборудване на асансьора е разположено в самата шахта, под тавана и не е необходимо да се изгражда допълнително машинно помещение или да се предвиждат дълбоки дъна и високи тавани. Това позволява широко приложение на тези асансьори, включително монтаж при извънредни и частни случаи, при които не може да се изкопае дъно от 1500 мм.
  • Задвижването е безрудукторно, чрез синхронен, изключително икономичен двигател и полиуретанови ремъци. Ремъците и шайбите имат повече от 40 млн. цикъла живот и напрактика не се износват. Триещите шайби са с диаметър само от 86 мм до 114 мм, което осигурява енергоспестяване. Ремъците не се нуждаят от смазване, което прави използването им, освен енергийно-ефективно, и екологично.
  • Широк диапазон на товароподемност от 320 до 4000 кг и лесно обслужване. Асансьорите с до 1000 кг. включително са с едностранно окачване на оборудването, за което е необходима само една носеща стена. Над това тегло, асансьорите могат да бъдат изпълнени съобразно изискванията на проекта.
  • Всички безопасни разстояния, на които асансьорите трябва да отговарят, така че да са спазени действащите норми се постигат с допълнителни системи за сигурност и безопасна работа.

Модел „German”

Пътнически асансьори без машинно отделение със стандартно окачване. Товароносимост от 320 до 750 кг и скорост от 1 м/сек. Задвижване чрез електрическа скоростна кутия с честотно управление. Механизмът за повдигане се намира в горната част на шахтата, а управлението – на последната спирка.

Модел „Genesis EnEf”

Безредукторни асансьори на ремъчно окачване, изпълващи максимално шахтата. Товароносимост от 320 до 600 кг. Скорост до 2 м/сек., дъно 800 мм и таван 3400 мм.

Модел „Genesis 21”

Асансьори със стандартно окачване, с товароподемност от 600 до 1000 кг, най-вече за широки и плитки шахти. Този тип асансьори изискват дъно под първа спирка 500 мм и таван над последна – 3300 мм, при скорост 1 м/сек. При скорост 1,6 м/сек – дъно 1150 мм и таван 3400 мм.

Модел „Genesis 22”

Асансьори с товароподемност от 1000 до 2000 кг с минимално дъно под първа спирка 1000 мм и таван над последна – 3300 мм, при скорост 1 м/сек. При скорост 1,6 м/сек – дъно 1150 мм и таван 3400 мм.

Модел „Genesis 41”

Асансьори с товароподемност от 2500 до 4000 кг. с минимално дъно под първа спирка 1000 мм и таван мин. 3600 мм. Този тип асансьори са подходящи както за товарни, така и за автомобилни, поради големите размери на кабините и шахтите съответно.

Scroll to Top