Заявка за асансьор

ВИД НА АСАНСЬОРА

ШАХТА

СТРОИТЕЛЕН ОТВОР НА ВРАТИТЕ

ШАХТНИ ВРАТИ

СВЕТЛИ РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ

ТОВАРОПОДЕМНОСТ

СКОРОСТ

СПИРКИ

МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ *

* За попълването на тази секция вижте буквените означения в схемите по-долу.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАБИНАТА

ДРУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА КОНТАКТИ

асансьор, Заявка за асансьор
Scroll to Top