Бутониери

Линията FIRST предлага контролни панелиза управление на асансьорите, съчетаващи функционална яснота и прилекателен дизайн с реална здравина и надеждност.Освен бутонитеза обозначаване на съответните спирки, които се осветяват при натискане, инсталираните от нас бутониери имат светлинен сигнал за претоварване, GSM комуникатор и аварийно осветление.

Кабинни бутониери

В кабините на нашите пътнически асансьори интегрираме опростени и рентабилникабини бутониери тип Slim или красиви и ефективни бутониери тип Columnar по цялата височина на кабината, изработени от висококечствена неръждаема стомана Inox Satine. При товарните асансьори платформен тип, в които товарът не е принуждаван от физическо лице, повикването може да бъде дистанционно и не е необходима поставяне на кабинна бутониера.

Етажни бутониери

Оформлението е просто и функционално, съответстващо на най-съвременните технологични и дизайнерски решения – кръгъл бутон в приятен панел от неръждаема стомана от Inox Satine. Комбинирани с дисплеи, които могат да показват местоположението, посоката на движение при спряла кабина, както и посоката на движение чрез бягащи стрелки, течудесно допълват архитектурния стил и подчертават спецификатавинтериоранавсяка сграда.

Scroll to Top