elevator First

Изамет произведе и монтира ескалатори и асансьори на Централна Гара – София

Изамет произведе и монтира изцяло ново оборудване от ескалатори и асансьори на Централна Гара – София.